بازی لسترسیتی - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 32)

لسترسیتی

3 0

وست برومویچ

23:30 1400/02/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
3
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
12
موقعیت گل
2
72
٪ مالکیت توپ
28
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
13
7
کرنر
3
13
خطا
12
1
آفساید
0
12
ضربه آزاد
14
17
موقعیت گل
3
72
٪ مالکیت توپ
28
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
1
23
پرتاب دستی
24
4
کرنر
2
10
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
1
72
٪ مالکیت توپ
28
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی لسترسیتی و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

3
0

وست برومویچ

17:30
1399/06/23
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

4
1

وست برومویچ

18:30
1396/12/19
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
1

لسترسیتی

22:30
1396/07/24
بین المللی جام قهرمانی انگلیس در آسیا

لسترسیتی

1
1

وست برومویچ

14:30
1396/04/28

ویدیوهای بازی لسترسیتی و وست برومویچ