بازی ولورهمپتون - شفیلد یونایتد

انگلیس لیگ برتر (هفته 32)

ولورهمپتون

1 0

شفیلد یونایتد

23:45 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
3
خطا
7
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
4
4
موقعیت گل
2
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
15
پرتاب دستی
8
3
کرنر
3
8
خطا
15
2
آفساید
2
18
ضربه آزاد
10
10
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2
27
پرتاب دستی
14
0
کرنر
2
5
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
6
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی ولورهمپتون و شفیلد یونایتد

انگلیس لیگ برتر

ولورهمپتون

2
0

شفیلد یونایتد

21:30
1399/06/24
انگلیس لیگ برتر

ولورهمپتون

0
1

شفیلد یونایتد

21:30
1399/04/18
انگلیس لیگ برتر

شفیلد یونایتد

1
1

ولورهمپتون

17:30
1398/09/10

اخبار بازی