بازی استون ویلا - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 33)

استون ویلا

2 2

وست برومویچ

22:30 1400/02/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
10
خطا
6
2
آفساید
0
5
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
5
67
٪ مالکیت توپ
33
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
8
11
کرنر
4
14
خطا
9
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
15
24
موقعیت گل
10
70
٪ مالکیت توپ
30
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
9
6
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
5
11
شوت داخل چارچوب
4
14
پرتاب دستی
12
8
کرنر
3
4
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
4
17
موقعیت گل
5
73
٪ مالکیت توپ
27
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی استون ویلا و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

3
0

وست برومویچ

22:45
1399/09/30
چمپیونشیپ پلی آف

استون ویلا

0
1

وست برومویچ

23:30
1398/02/24
چمپیونشیپ پلی آف

وست برومویچ

1
2

استون ویلا

16:00
1398/02/21
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

2
0

استون ویلا

18:30
1397/11/27