بازی الچه - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 26)

الچه

2 1

سویا

18:45 1399/12/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
10
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
2
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
3
16
خطا
11
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
16
6
موقعیت گل
11
37
٪ مالکیت توپ
63
4
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی الچه و سویا

اسپانیا لالیگا

الچه

0
2

سویا

21:30
1399/12/27
اسپانيا لاليگا

الچه

0
3

سویا

21:30
1393/12/24
اسپانيا لاليگا

سویا

2
0

الچه

21:30
1393/07/27
اسپانیا لاليگا

الچه

1
3

سویا

23:30
1393/02/28