بازی سلتاویگو - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 30)

سلتاویگو

3 4

سویا

23:30 1400/01/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
9
خطا
7
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
5
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
4
پرتاب دستی
13
5
کرنر
2
18
خطا
15
0
آفساید
0
23
ضربه آزاد
24
12
موقعیت گل
13
42
٪ مالکیت توپ
58
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
6
15
پرتاب دستی
28
3
کرنر
1
9
خطا
8
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
12
8
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی سلتاویگو و سویا

اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

2
4

سویا

21:00
1399/09/01
اسپانیا لالیگا

سویا

1
2

سلتاویگو

21:00
1398/11/20
اسپانیا لالیگا

سلتاویگو

1
1

سویا

22:30
1398/06/08
اسپانیا لالیگا

سویا

0
1

سلتاویگو

23:15
1397/11/13

ویدیوهای بازی سلتاویگو و سویا

اخبار بازی