بازی وایادولید - گرانادا

اسپانیا لالیگا (هفته 30)

وایادولید

1 2

گرانادا

21:00 1400/01/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
7
خطا
7
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
11
2
کرنر
4
14
خطا
15
0
آفساید
3
24
ضربه آزاد
25
7
موقعیت گل
12
54
٪ مالکیت توپ
46
4
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
6
19
پرتاب دستی
21
2
کرنر
2
7
خطا
8
0
آفساید
2
15
ضربه آزاد
14
3
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
4
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی وایادولید و گرانادا

اسپانیا لالیگا

وایادولید

3
1

گرانادا

21:00
1399/09/02
بین المللی دوستانه باشگاهی

وایادولید

3
0

گرانادا

21:30
1399/06/07
اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
2

گرانادا

23:30
1398/11/26
اسپانیا لالیگا

گرانادا

1
1

وایادولید

20:30
1398/07/02