بازی پدیده مشهد - پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 19)

پدیده مشهد

1 1

پرسپولیس

16:30 1400/01/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده مشهد و پرسپولیس

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

0
3

پرسپولیس

16:15
1399/09/10
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پدیده مشهد

1
3

پرسپولیس

18:30
1398/12/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

0
1

پدیده مشهد

18:15
1398/07/12

اخبار بازی