بازی اینتر - ساسولو

ایتالیا سری آ (هفته 28)

اینتر

2 1

ساسولو

21:15 1400/01/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
4
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
4
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
8
8
خطا
13
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
14
32
٪ مالکیت توپ
68
2
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
5
0
کرنر
5
4
خطا
7
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
10
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اینتر و ساسولو

ایتالیا سری آ

اینتر

3
0

ساسولو

17:30
1399/09/08
ایتالیا سری آ

ساسولو

3
3

اینتر

22:00
1399/04/04
ایتالیا سری آ

اینتر

4
3

ساسولو

14:00
1398/07/28
ایتالیا سری آ

ساسولو

0
0

اینتر

23:00
1397/10/29

ویدیوهای بازی اینتر و ساسولو

اخبار بازی