بازی سمپدوریا - هلاس ورونا

ایتالیا سری آ (هفته 31)

سمپدوریا

3 1

هلاس ورونا

17:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
6
8
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
9
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
7
16
خطا
14
1
آفساید
4
17
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
18
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
3
7
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
6
4
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
8
2
کرنر
1
8
خطا
9
0
آفساید
4
12
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
9
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی سمپدوریا و هلاس ورونا

ایتالیا سری آ

سمپدوریا

2
1

هلاس ورونا

23:15
1399/09/26
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

1
2

سمپدوریا

17:30
1398/12/18
ایتالیا سری آ

سمپدوریا

0
2

هلاس ورونا

19:30
1398/07/13
ایتالیا سری آ

هلاس ورونا

0
2

سمپدوریا

17:30
1396/11/22