بازی ساسولو - فیورنتینا

ایتالیا سری آ (هفته 31)

ساسولو

3 1

فیورنتینا

20:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
4
خطا
4
3
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
6
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
4
8
خطا
16
4
آفساید
2
16
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
7
71
٪ مالکیت توپ
29
3
کارت زرد
5
5
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
1
4
خطا
12
1
آفساید
2
12
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
1
78
٪ مالکیت توپ
22
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ساسولو و فیورنتینا

ایتالیا سری آ

ساسولو

1
1

فیورنتینا

23:15
1399/09/26
ایتالیا سری آ

ساسولو

3
1

فیورنتینا

00:15
1399/04/12
ایتالیا سری آ

فیورنتینا

2
1

ساسولو

23:30
1398/08/08
ایتالیا سری آ

ساسولو

1
0

فیورنتینا

23:30
1398/02/09