بازی آگزبورگ - آرمنیا بیلفلد

آلمان بوندسلیگا (هفته 29)

آگزبورگ

0 0

آرمنیا بیلفلد

18:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
3
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
3
4
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
14
7
کرنر
3
10
خطا
9
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
4
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
1
24
پرتاب دستی
30
3
کرنر
0
7
خطا
6
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
2
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
17
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی آگزبورگ و آرمنیا بیلفلد

آلمان بوندسلیگا

آگزبورگ

1
0

آرمنیا بیلفلد

23:00
1399/09/26