بازی بایرلورکوزن - کلن

آلمان بوندسلیگا (هفته 29)

بایرلورکوزن

3 0

کلن

21:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
5
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
15
2
کرنر
3
12
خطا
12
1
آفساید
1
13
ضربه آزاد
12
8
موقعیت گل
14
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
12
5
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
26
2
کرنر
2
7
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
9
33
٪ مالکیت توپ
67
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی بایرلورکوزن و کلن

آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

4
0

کلن

23:00
1399/09/26
آلمان بوندسلیگا

کلن

1
3

بایرلورکوزن

23:00
1399/03/28
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

0
2

کلن

18:00
1398/09/23
آلمان بوندسلیگا

بایرلورکوزن

0
2

کلن

18:00
1396/12/27