بازی مونشن گلادباخ - فرانکفورت

آلمان بوندسلیگا (هفته 29)

مونشن گلادباخ

4 0

فرانکفورت

18:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
3
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
4
42
٪ مالکیت توپ
58
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
6
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
6
7
کرنر
8
11
خطا
10
3
آفساید
2
12
ضربه آزاد
14
19
موقعیت گل
16
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
4
5
نجات دروازه
0
15
شوت خارج از چارچوب
11
4
شوت داخل چارچوب
5
14
پرتاب دستی
11
3
کرنر
5
8
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
10
12
موقعیت گل
12
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
0
9
شوت خارج از چارچوب
8
3
شوت داخل چارچوب
4
4
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی مونشن گلادباخ و فرانکفورت

آلمان بوندسلیگا

مونشن گلادباخ

3
3

فرانکفورت

21:00
1399/09/25
آلمان بوندسلیگا

مونشن گلادباخ

3
1

فرانکفورت

21:00
1399/02/27
آلمان بوندسلیگا

فرانکفورت

2
4

مونشن گلادباخ

20:30
1398/08/05
آلمان بوندسلیگا

مونشن گلادباخ

1
1

فرانکفورت

18:00
1397/11/28