بازی فرایبورگ - شالکه

آلمان بوندسلیگا (هفته 29)

فرایبورگ

4 0

شالکه

18:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
5
2
آفساید
0
3
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
0
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
0
18
پرتاب دستی
13
3
کرنر
4
15
خطا
12
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
20
13
موقعیت گل
4
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
2
8
شوت داخل چارچوب
2
30
پرتاب دستی
18
1
کرنر
3
10
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی فرایبورگ و شالکه

آلمان بوندسلیگا

فرایبورگ

2
0

شالکه

21:00
1399/09/26
آلمان بوندسلیگا

شالکه

0
4

فرایبورگ

18:00
1399/04/07
آلمان بوندسلیگا

فرایبورگ

2
2

شالکه

18:00
1398/09/30
آلمان بوندسلیگا

فرایبورگ

0
0

شالکه

18:00
1397/11/27