بازی یونیون برلین - اشتوتگارت

آلمان بوندسلیگا (هفته 29)

یونیون برلین

2 1

اشتوتگارت

18:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
6
خطا
5
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
10
4
کرنر
4
15
خطا
12
2
آفساید
3
16
ضربه آزاد
17
9
موقعیت گل
9
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
21
4
کرنر
3
9
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
5
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی یونیون برلین و اشتوتگارت

آلمان بوندسلیگا

یونیون برلین

2
2

اشتوتگارت

23:00
1399/09/25