بازی اکوادور - بولیوی

دوستانه ملی بین المللی (هفته 1)

اکوادور

2 1

بولیوی

01:00 1400/01/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
6
خطا
5
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
2
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
11
5
کرنر
3
17
خطا
9
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
17
16
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
21
پرتاب دستی
26
2
کرنر
2
11
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
11
11
موقعیت گل
4
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی اکوادور و بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

3
2

بولیوی

23:30
1399/08/22
دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

0
3

اکوادور

04:30
1398/06/20
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

2
2

بولیوی

23:30
1395/07/20
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
2

اکوادور

00:30
1394/07/22