بازی تراکتور - صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 23)

تراکتور

1 1

صنعت نفت آبادان

18:30 1400/02/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و صنعت نفت آبادان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
2

صنعت نفت آبادان

16:45
1399/10/04
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
2

تراکتور

20:15
1399/04/14
ليگ برتر لیگ برتر ایران

تراکتور

1
2

صنعت نفت آبادان

18:00
1398/08/03
لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

تراکتور

17:00
1398/01/16

اخبار بازی