بازی الوحده عربستان - نیروی هوایی عراق

لیگ قهرمانان آسیا پلی‌آف

الوحده عربستان

1(2) (3)1

نیروی هوایی عراق

22:15 1400/01/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کارت زرد
1
0
کارت زرد
2
0
کارت زرد
1
0
کارت زرد
4

اخبار بازی