بازی فجر سپاسی - مس کرمان

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 21)

فجر سپاسی

0 1

مس کرمان

20:30 1400/01/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فجر سپاسی و مس کرمان

دسته یک لیگ آزادگان

فجر سپاسی

2
0

مس کرمان

14:00
1399/09/20
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

مس کرمان

0
0

فجر سپاسی

14:30
1398/12/09
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

فجر سپاسی

1
0

مس کرمان

15:00
1398/08/01
دسته یک لیگ آزادگان 98-97

مس کرمان

1
1

فجر سپاسی

17:00
1398/02/03

ویدیوهای بازی فجر سپاسی و مس کرمان

اخبار بازی