بازی شهرداری آستارا - چوکا تالش

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 25)

شهرداری آستارا

1 1

چوکا تالش

17:45 1400/02/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی شهرداری آستارا و چوکا تالش

دسته یک لیگ آزادگان

شهرداری آستارا

1
1

چوکا تالش

14:00
1399/10/15

اخبار بازی