بازی الوحده امارات - گوا هند

لیگ قهرمانان آسیا گروه E (هفته 1)

الوحده امارات

0 0

گوا هند

19:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
5
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
10
7
کرنر
3
11
خطا
15
1
آفساید
0
14
ضربه آزاد
13
12
موقعیت گل
11
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
7
6
شوت داخل چارچوب
2
26
پرتاب دستی
20
4
کرنر
1
6
خطا
7
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
7
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی الوحده امارات و گوا هند

لیگ قهرمانان آسیا گروه E

الوحده امارات

2
0

گوا هند

21:30
1400/02/09

ویدیوهای بازی الوحده امارات و گوا هند