بازی نیروی هوایی عراق - پاختاکور

لیگ قهرمانان آسیا گروه B (هفته 1)

نیروی هوایی عراق

0 0

پاختاکور

19:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
2
خطا
11
5
آفساید
1
12
ضربه آزاد
7
0
موقعیت گل
3
35
٪ مالکیت توپ
65
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
11
0
کرنر
6
9
خطا
13
9
آفساید
2
15
ضربه آزاد
19
6
موقعیت گل
8
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
23
0
کرنر
3
7
خطا
2
4
آفساید
1
3
ضربه آزاد
12
6
موقعیت گل
5
41
٪ مالکیت توپ
59
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی نیروی هوایی عراق و پاختاکور

لیگ قهرمانان آسیا گروه B

نیروی هوایی عراق

0
1

پاختاکور

19:30
1400/02/09