بازی فولاد - الوحدات اردن

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

فولاد

1 0

الوحدات اردن

22:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
9
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
2
7
موقعیت گل
0
75
٪ مالکیت توپ
25
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
3
پرتاب دستی
9
3
کرنر
2
10
خطا
13
1
آفساید
0
11
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
8
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
17
1
کرنر
2
6
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
7
1
شوت داخل چارچوب
1
5
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی فولاد و الوحدات اردن

لیگ قهرمانان آسیا گروه D

فولاد

0
1

الوحدات اردن

22:30
1400/02/09

اخبار بازی