بازی فولاد - النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه D (هفته 1)

فولاد

1 1

النصرعربستان

22:30 1400/01/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
10
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
4
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
6
2
کرنر
5
19
خطا
13
4
آفساید
2
15
ضربه آزاد
18
5
موقعیت گل
11
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4
17
پرتاب دستی
12
1
کرنر
4
9
خطا
8
2
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
1
موقعیت گل
7
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی فولاد و النصرعربستان

لیگ قهرمانان آسیا گروه D

فولاد

0
2

النصرعربستان

22:30
1400/02/03

اخبار بازی