بازی رئال‌سوسیداد - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 33)

رئال‌سوسیداد

1 2

سویا

16:30 1400/01/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
9
خطا
8
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
12
3
موقعیت گل
12
39
٪ مالکیت توپ
61
5
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
7
7
پرتاب دستی
13
7
کرنر
3
20
خطا
15
0
آفساید
2
24
ضربه آزاد
23
5
موقعیت گل
15
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
7
19
پرتاب دستی
21
6
کرنر
0
11
خطا
7
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
12
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی رئال‌سوسیداد و سویا

اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

2
3

سویا

16:30
1399/10/20
اسپانیا لالیگا

سویا

0
0

رئال‌سوسیداد

23:30
1399/04/26
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

2
3

سویا

22:30
1398/07/07
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

2
5

سویا

21:00
1397/12/19

اخبار بازی