بازی لوانته - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 31)

لوانته

0 1

سویا

21:30 1400/02/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
6
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
11
2
کرنر
3
15
خطا
13
1
آفساید
3
22
ضربه آزاد
20
6
موقعیت گل
10
43
٪ مالکیت توپ
57
4
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3
23
پرتاب دستی
29
1
کرنر
0
10
خطا
7
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
12
1
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
18

بازی های رودرروی لوانته و سویا

اسپانیا لالیگا

لوانته

0
1

سویا

20:30
1399/07/10
بین المللی دوستانه باشگاهی

لوانته

2
3

سویا

20:30
1399/06/25
اسپانیا لالیگا

سویا

1
1

لوانته

22:00
1399/03/26
اسپانیا لالیگا

لوانته

0
1

سویا

22:30
1398/07/28