بازی سویا - گرانادا

اسپانیا لالیگا (هفته 32)

سویا

2 1

گرانادا

21:00 1400/02/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
2
خطا
7
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
0
77
٪ مالکیت توپ
23
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
17
پرتاب دستی
8
5
کرنر
5
11
خطا
14
0
آفساید
1
19
ضربه آزاد
15
10
موقعیت گل
4
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2
34
پرتاب دستی
23
1
کرنر
4
9
خطا
7
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
4
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
17
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی سویا و گرانادا

اسپانیا لالیگا

سویا

0
1

گرانادا

14:30
1399/07/26
اسپانیا لالیگا

گرانادا

0
2

سویا

23:30
1398/11/05
اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

گرانادا

22:30
1398/06/01
بین المللی دوستانه باشگاهی

سویا

1
2

گرانادا

23:30
1398/05/18

اخبار بازی