بازی آرسنال - ویارئال

لیگ اروپا نیمه نهایی

آرسنال

0 0

ویارئال

23:30 1400/02/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
5
خطا
4
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
4
56
٪ مالکیت توپ
44
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
7
8
کرنر
5
13
خطا
6
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
19
14
موقعیت گل
10
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
4
19
پرتاب دستی
12
4
کرنر
2
8
خطا
2
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
13
10
موقعیت گل
6
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی آرسنال و ویارئال

لیگ اروپا نیمه نهایی

آرسنال

1
2

ویارئال

23:30
1400/02/09

ویدیوهای بازی آرسنال و ویارئال

اخبار بازی