بازی ناتینگهام فارست - هادرسفیلد

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

ناتینگهام فارست

0 2

هادرسفیلد

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
14
پرتاب دستی
11
5
کرنر
2
14
خطا
13
3
آفساید
1
14
ضربه آزاد
17
16
موقعیت گل
10
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
6
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
4
24
پرتاب دستی
22
3
کرنر
0
7
خطا
9
3
آفساید
0
9
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
5
68
٪ مالکیت توپ
32
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی ناتینگهام فارست و هادرسفیلد

چمپیونشیپ Championship

ناتینگهام فارست

0
1

هادرسفیلد

22:15
1399/07/04
چمپیونشیپ Championship

هادرسفیلد

1
3

ناتینگهام فارست

17:45
1399/04/08
چمپیونشیپ Championship

ناتینگهام فارست

1
2

هادرسفیلد

18:30
1398/09/30
قهرمانی انگلیس قهرمانی

هادرسفیلد

2
0

ناتینگهام فارست

18:30
1394/11/24