بازی شفیلد ونزدی - بریستول سیتی

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

شفیلد ونزدی

1 1

بریستول سیتی

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
6
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
2
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
13
5
کرنر
0
16
خطا
12
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
16
20
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
2
9
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
31
پرتاب دستی
27
3
کرنر
0
10
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
10
11
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
0
نجات دروازه
1
8
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی شفیلد ونزدی و بریستول سیتی

چمپیونشیپ Championship

شفیلد ونزدی

0
2

بریستول سیتی

15:30
1399/07/06
چمپیونشیپ Championship

شفیلد ونزدی

2
1

بریستول سیتی

15:30
1399/04/08
چمپیونشیپ Championship

بریستول سیتی

0
1

شفیلد ونزدی

15:30
1398/10/01
چمپیونشیپ Championship

بریستول سیتی

0
2

شفیلد ونزدی

18:30
1398/02/02