بازی سوانسی - وایکام

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

سوانسی

2 2

وایکام

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
7
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
5
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
15
پرتاب دستی
10
4
کرنر
5
9
خطا
14
4
آفساید
0
12
ضربه آزاد
13
14
موقعیت گل
15
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
6
8
شوت داخل چارچوب
4
34
پرتاب دستی
20
0
کرنر
4
2
خطا
10
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
10
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
3
19
پرتاب دستی
10

بازی های رودرروی سوانسی و وایکام

چمپیونشیپ Championship

سوانسی

2
0

وایکام

15:00
1399/07/05