بازی برنت‌فورد - میلوال

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

برنت‌فورد

0 0

میلوال

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
5
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
5
5
کرنر
4
12
خطا
11
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
22
پرتاب دستی
11
2
کرنر
2
7
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
0
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی برنت‌فورد و میلوال

چمپیونشیپ Championship

برنت‌فورد

1
1

میلوال

17:30
1399/07/05
چمپیونشیپ Championship

برنت‌فورد

0
1

میلوال

18:30
1398/10/08
چمپیونشیپ Championship

میلوال

2
3

برنت‌فورد

17:30
1398/07/27
چمپیونشیپ Championship

برنت‌فورد

1
1

میلوال

16:30
1398/01/30