بازی میدلزبورو - کوئینز پارک

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

میدلزبورو

1 2

کوئینز پارک

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
3
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
8
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
4
9
کرنر
4
8
خطا
13
2
آفساید
0
13
ضربه آزاد
10
14
موقعیت گل
9
51
٪ مالکیت توپ
49
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
25
پرتاب دستی
12
7
کرنر
1
5
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
1
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی میدلزبورو و کوئینز پارک

چمپیونشیپ Championship

میدلزبورو

1
1

کوئینز پارک

17:30
1399/07/05
چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

1
0

میدلزبورو

17:30
1399/04/15
چمپیونشیپ Championship

میدلزبورو

2
2

کوئینز پارک

18:30
1398/08/18
چمپیونشیپ Championship

کوئینز پارک

0
2

میدلزبورو

18:30
1397/12/04