بازی لوتون - واتفورد

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

لوتون

1 0

واتفورد

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
4
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
12
موقعیت گل
2
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
9
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
17
6
کرنر
3
12
خطا
16
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
12
16
موقعیت گل
5
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
11
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
0
18
پرتاب دستی
34
2
کرنر
3
8
خطا
9
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
4
پرتاب دستی
17

بازی های رودرروی لوتون و واتفورد

چمپیونشیپ Championship

لوتون

0
1

واتفورد

15:00
1399/07/05

اخبار بازی