بازی نوریچ - بورنموث

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

نوریچ

1 3

بورنموث

23:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
4
خطا
5
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
3
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
14
1
کرنر
7
10
خطا
10
2
آفساید
3
12
ضربه آزاد
12
5
موقعیت گل
7
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
5
13
پرتاب دستی
23
1
کرنر
3
6
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
7
1
موقعیت گل
4
26
٪ مالکیت توپ
74
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
3
7
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی نوریچ و بورنموث

چمپیونشیپ Championship

نوریچ

0
1

بورنموث

18:30
1399/07/06
انگلیس لیگ برتر

بورنموث

0
1

نوریچ

18:30
1398/10/28
انگلیس لیگ برتر

نوریچ

0
0

بورنموث

17:30
1398/07/27
جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

نوریچ

1
2

بورنموث

23:15
1397/08/08