بازی استوک‌سیتی - پرستون

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

استوک‌سیتی

0 0

پرستون

16:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
8
خطا
7
2
آفساید
2
9
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
1
58
٪ مالکیت توپ
42
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
13
7
کرنر
1
19
خطا
16
4
آفساید
4
20
ضربه آزاد
24
9
موقعیت گل
12
59
٪ مالکیت توپ
41
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
2
24
پرتاب دستی
18
4
کرنر
1
11
خطا
9
2
آفساید
2
11
ضربه آزاد
14
2
موقعیت گل
11
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی استوک‌سیتی و پرستون

چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
0

پرستون

17:30
1399/07/05
چمپیونشیپ Championship

پرستون

2
0

استوک‌سیتی

23:30
1398/11/23
چمپیونشیپ Championship

استوک‌سیتی

1
3

پرستون

23:15
1398/05/30
چمپیونشیپ Championship

پرستون

2
0

استوک‌سیتی

18:30
1397/11/06