بازی ریوآوه - براگا

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

ریوآوه

0 0

براگا

00:00 1400/01/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
11
خطا
11
1
آفساید
1
6
موقعیت گل
6
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
5
19
خطا
20
1
آفساید
3
10
موقعیت گل
13
46
٪ مالکیت توپ
54
3
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
6
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
6
1
کرنر
3
8
خطا
9
0
آفساید
2
4
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ریوآوه و براگا

پرتغال پریمیر لیگ

ریوآوه

0
3

براگا

23:45
1399/10/02
پرتغال پریمیر لیگ

براگا

3
4

ریوآوه

01:00
1399/04/11
پرتغال پریمیر لیگ

ریوآوه

0
2

براگا

22:15
1398/09/11
بین المللی دوستانه باشگاهی

براگا

0
0

ریوآوه

22:30
1394/05/07