بازی موریرنسی - توندلا

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

موریرنسی

2 3

توندلا

19:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
7
خطا
5
0
آفساید
2
5
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
5
5
کرنر
3
17
خطا
13
0
آفساید
2
12
موقعیت گل
7
59
٪ مالکیت توپ
41
5
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5
2
کرنر
2
10
خطا
8
0
آفساید
0
7
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
4
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی موریرنسی و توندلا

پرتغال پریمیر لیگ

موریرنسی

0
0

توندلا

21:30
1399/09/29
پرتغال پریمیر لیگ

توندلا

2
1

موریرنسی

23:00
1399/05/05
پرتغال پریمیر لیگ

موریرنسی

1
1

توندلا

21:30
1398/10/28