بازی ویتوریا گیمارش - سانتا کلارا

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

ویتوریا گیمارش

1 0

سانتا کلارا

19:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
9
خطا
11
2
آفساید
1
3
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
5
17
خطا
19
5
آفساید
2
5
موقعیت گل
9
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
3
8
خطا
8
3
آفساید
1
2
موقعیت گل
7
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ویتوریا گیمارش و سانتا کلارا

پرتغال پریمیر لیگ

ویتوریا گیمارش

4
0

سانتا کلارا

23:45
1399/10/01
پرتغال پریمیر لیگ

ویتوریا گیمارش

2
2

سانتا کلارا

22:30
1399/05/03
پرتغال پریمیر لیگ

سانتا کلارا

0
1

ویتوریا گیمارش

19:00
1398/10/28