بازی بنفیکا - ژیل ویسنته

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

بنفیکا

1 2

ژیل ویسنته

21:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
5
6
خطا
2
0
آفساید
0
4
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
5
7
خطا
10
0
آفساید
0
19
موقعیت گل
8
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
10
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
0
1
خطا
8
0
آفساید
0
15
موقعیت گل
3
69
٪ مالکیت توپ
31
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
7
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی بنفیکا و ژیل ویسنته

پرتغال پریمیر لیگ

بنفیکا

2
0

ژیل ویسنته

21:00
1399/09/30
پرتغال پریمیر لیگ

بنفیکا

1
0

ژیل ویسنته

23:00
1398/12/05
پرتغال پریمیر لیگ

ژیل ویسنته

0
2

بنفیکا

22:30
1398/06/23