بازی کراسنودار - زنیت

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

کراسنودار

2 2

زنیت

20:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
4
خطا
3
0
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
8
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
9
پرتاب دستی
12
2
کرنر
7
10
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
10
10
موقعیت گل
15
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
8
5
شوت داخل چارچوب
7
12
پرتاب دستی
18
1
کرنر
5
6
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
3
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی کراسنودار و زنیت

روسیه لیگ برتر

کراسنودار

1
3

زنیت

19:30
1399/08/18
روسیه لیگ برتر

زنیت

4
2

کراسنودار

22:00
1399/04/15
روسیه لیگ برتر

کراسنودار

1
1

زنیت

23:00
1398/05/12