بازی احمد گروژنی - خیمکی

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

احمد گروژنی

3 1

خیمکی

15:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
6
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
3
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
10
6
کرنر
3
14
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
15
7
موقعیت گل
9
41
٪ مالکیت توپ
59
6
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
7
13
پرتاب دستی
24
3
کرنر
0
8
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
6
2
٪ مالکیت توپ
98
4
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
5
6
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی احمد گروژنی و خیمکی

روسیه لیگ برتر

احمد گروژنی

2
1

خیمکی

17:30
1399/06/01