بازی روتور ولگوگراد - دینامو مسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

روتور ولگوگراد

0 3

دینامو مسکو

18:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
6
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
5
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
17
5
کرنر
13
9
خطا
14
0
آفساید
1
15
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
11
46
٪ مالکیت توپ
54
3
کارت زرد
4
5
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
8
23
پرتاب دستی
30
2
کرنر
8
3
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
3
4
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
5
10
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی روتور ولگوگراد و دینامو مسکو

روسیه لیگ برتر

روتور ولگوگراد

0
0

دینامو مسکو

17:00
1399/05/25