بازی لوکوموتیو مسکو - روستوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

لوکوموتیو مسکو

4 1

روستوف

18:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
13
پرتاب دستی
16
4
کرنر
6
9
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
7
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
3
22
پرتاب دستی
29
2
کرنر
1
4
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی لوکوموتیو مسکو و روستوف

بین المللی دوستانه باشگاهی

روستوف

1
2

لوکوموتیو مسکو

18:00
1399/11/26
روسیه لیگ برتر

لوکوموتیو مسکو

0
0

روستوف

22:00
1399/06/24
روسیه لیگ برتر

لوکوموتیو مسکو

3
1

روستوف

19:30
1398/12/25
بین المللی دوستانه باشگاهی

لوکوموتیو مسکو

3
3

روستوف

18:30
1398/11/20