بازی اینچان - ججو یونایتد

کره جنوبی K League (هفته 1)

اینچان

0 3

ججو یونایتد

12:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
7
خطا
12
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
8
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5
17
پرتاب دستی
11
2
کرنر
6
13
خطا
23
2
آفساید
1
24
ضربه آزاد
15
7
موقعیت گل
16
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
0
7
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
10
34
پرتاب دستی
15
2
کرنر
3
6
خطا
11
2
آفساید
1
12
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
8
56
٪ مالکیت توپ
44
3
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
5
17
پرتاب دستی
4