بازی اف سی سئول - تگو

کره جنوبی K League (هفته 1)

اف سی سئول

0 1

تگو

12:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
6
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
3
موقعیت گل
7
65
٪ مالکیت توپ
35
3
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
4
14
پرتاب دستی
4
5
کرنر
3
9
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
10
14
موقعیت گل
11
65
٪ مالکیت توپ
35
4
نجات دروازه
3
11
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
5
28
پرتاب دستی
12
3
کرنر
1
3
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
4
11
موقعیت گل
4
65
٪ مالکیت توپ
35
1
نجات دروازه
3
8
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی اف سی سئول و تگو

کره جنوبی K League

تگو

0
0

اف سی سئول

10:30
1399/06/30
کره جنوبی K League

اف سی سئول

0
6

تگو

14:30
1399/03/25