بازی دنیزلی اسپور - ارزروم‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

دنیزلی اسپور

2 3

ارزروم‌اسپور

15:00 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
5
خطا
10
1
آفساید
1
8
موقعیت گل
8
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
4
13
خطا
14
2
آفساید
2
13
موقعیت گل
13
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
5
1
کرنر
1
8
خطا
4
1
آفساید
1
5
موقعیت گل
5
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی دنیزلی اسپور و ارزروم‌اسپور

ترکیه سوپرلیگ

دنیزلی اسپور

2
1

ارزروم‌اسپور

16:30
1399/10/03