بازی ینی مالاتیا اسپور - آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

ینی مالاتیا اسپور

1 0

آلانیااسپور

17:30 1400/01/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
8
خطا
8
0
آفساید
0
1
موقعیت گل
5
47
٪ مالکیت توپ
53
2
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
7
13
خطا
16
2
آفساید
0
3
موقعیت گل
9
40
٪ مالکیت توپ
60
4
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
5
5
خطا
8
2
آفساید
0
2
موقعیت گل
4
33
٪ مالکیت توپ
67
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ینی مالاتیا اسپور و آلانیااسپور

ترکیه سوپرلیگ

ینی مالاتیا اسپور

1
1

آلانیااسپور

16:30
1399/10/03
ترکیه سوپرلیگ

ینی مالاتیا اسپور

1
2

آلانیااسپور

16:30
1398/11/13
ترکیه سوپرلیگ

آلانیااسپور

3
2

ینی مالاتیا اسپور

23:15
1398/06/10
ترکیه سوپرلیگ

آلانیااسپور

1
1

ینی مالاتیا اسپور

17:30
1398/01/25