بازی اورتون - استون ویلا

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

اورتون

1 2

استون ویلا

23:30 1400/02/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
4
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
4
5
پرتاب دستی
10
3
کرنر
6
10
خطا
13
2
آفساید
2
14
ضربه آزاد
12
16
موقعیت گل
13
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
5
19
پرتاب دستی
22
0
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی اورتون و استون ویلا

انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

1
1

اورتون

21:30
1399/04/26
انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
2

استون ویلا

23:30
1398/06/01
انگلیس لیگ برتر

اورتون

3
1

استون ویلا

23:15
1394/12/11
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

0
4

اورتون

18:30
1394/08/30