بازی برنلی - وستهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 34)

برنلی

1 2

وستهام

23:45 1400/02/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
1
خطا
3
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
2
2
موقعیت گل
10
42
٪ مالکیت توپ
58
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
14
5
کرنر
4
4
خطا
8
2
آفساید
2
9
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
22
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
6
3
شوت خارج از چارچوب
12
3
شوت داخل چارچوب
4
18
پرتاب دستی
22
4
کرنر
4
3
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
12
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
8
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی برنلی و وستهام

انگلیس لیگ برتر

برنلی

0
1

وستهام

18:30
1399/10/27
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
0

وستهام

21:30
1399/04/18
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
3

برنلی

18:30
1398/08/18
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
2

برنلی

17:45
1397/10/09